كپسول هاي مغذي تروپيكا

كپسول هاي مغذي تروپيكا :

اين محصول ويژه از شركت تروپيكا حاوي نيتروژن ،فسفر ، آهن و تمامي ريز مغذي هاي مناسب گياهان آكواريومي است به طوري كه مواد مغذي به آرامي آزاد شده و در دسترس گياه قرار مي گيرد و نياز هاي آن را بر طرف مي سازد.

اين محصول بسيار مناسب براي گياهان با مصرف زياد و ريشه هاي قوي مانند اكينودوروس ها واليسنريا ها و... بوده ، و همچنين دانه هاي آن از رزين ساخته شده است و هيچگونه ضرر و مشكل بيولوژيكي در آكواريوم شما ايجاد نمي كند و همچنين براي تمامي موجودات آبزي بي خطر بوده .

تمامي مواد مغذي اين كپسول به خوبي و آرامي در دوره ي زماني يك الي دو ماه آزاد شده و در اختيار گياه قرار مي گيرد.

بازدید 2566 بار