سويل پودر تروپیکا

سويل پودر مخصوص شريمپ و گياه تروپيكا:

اين محصول استثنايي شركت تروپيكا يك بستر بسيار كامل براي آكواريوم هاي شريمپ وگياهي  است كه هيچ نيازي به زير بستر و ديگر محصولات مكمل  حتی باکتری های اکواریوم برای تکمیل چرخه ازت را ندارد .

اين محصول با دانه بندي ۱ميلي متر كاشتن گياهان را براي شما بسيار آسان مى كند.

اين محصول با دانه بندي ريز بسيار مناسب گياهان كف پوش مي باشد وكاشتن گياهان را براي شما بسيار آسان مى كند.

اين سويل رشد خوب و فعال و كامل گياهان شما را از همان شروع تضمين مي كند و همچنين رنگ گياهان قرمز شما را بسيار افزايش مي دهد.

سويل آكواريوم تروپيكا همچنين داراي دانه هاي فعال است كه به آرامي بر شيمي آب آكواريوم تاثير مي گذارد و باعث كاهش سطح KH و PH مي شود.

همچنين پيشنهاد مي شود در چهار هفته ي اوليه ي راه اندازي هفته ای ۲بار ٢٠ الي ٢٥ درصد از آب آكواريوم تعويض شود.

بازدید 2956 بار