شریمپ رد کریستال

اين شريمپ يكي از پرطرفدارترين شريمپ ها بين علاقه مندان است ،كه گاهي اوقات به آن رد بي شريمپ هم مي گويند. گونه هاي زياد و تنوع رنگي بسيار بالاي اين نوع شريمپ باعث علاقه مندي بسياري از دوستداران به تكثير آن شده است.

يكي از مهم ترين شرايط براي نگهداري و تكثير اين شريمپ پارامتر هاي آب است كه ما به شما پيشنهاد مي كنيم دقت زيادي به اين موضوع فرماييد و در ادامه به آن خواهيم پراخت.

اين شريمپ در واقع نوعي جهش قرمز ژنتيكي از بي شريمپ وحشي(wild) مي باشد كه در سال ١٩٩٦ توسط آقاي Hisayasu suzuki از كشور ژاپن كشف شده است كه داراي راه راه قرمز و سفيد به جاي مشكي و سفيد مي باشد. او اين گونه را براي بدست آوردن  واريته هاي جديد و مختلف ديگر و همچنين تشديد رنگ و گريد آنها با ديگر بي شريمپ ها جفت كرده است.

نگهداري اين شريمپ براي افراد مبتدي پيشنهاد نمي شود و بهتر است با گونه هاي ساده تر شروع كنند و نياز به تجربه در نگهداري شريمپ دارد.

پارامترهاي آب براي نگهداري رد كريستال شريمپ:

رد كريستال ها آب اسيدي و سبك را دوست دارند و همچنين آب شفاف و تميز مورد نياز است .

دماي مورد نياز براي اين گونه ٢٣ تا ٢٥ درجه ي سانتي گراد است.

همچنين PH مورد نياز براي اين شريمپ ٦.٢ تا ٦.٨ و GH بين ٤تا ٦ و KH بين ١ الي ٢ است .

پايدار بودن اين شرايط در آب بسيار مهم است و تغييرات ناگهاني آن باعث تلفات و استرس در اين گونه مي شود.

تكثير رد كريستال شريمپ:

تكثير اين گونه سخت نيست و فقط نيازمند شرايط مساعد و مناسب آب است.

اكثرا نوزادان اين ميگو دقيقا شبيه پدر و مادر خود هستند و پس از به دنيا آمدن از تخم ها مي توانيد رنگ سفيد و قرمز آنها را مشاهده كنيد.

همانطور كه قبلا در قسمت پارامتر هاي آب ذكر شد اين ميگو نسبت به تغييرات ناگهاني آب بسيار حساس تر از بقيه شريمپ ها بوده و براي نگهداري نوزادان نياز به ثابت نگه داشتن پارامترها يكي از مهم ترين اصل ها است

تغذيه ي رد كريستال شريمپ:

اين شريمپ متفاوت از ديگر ميگو هاي جلبك خوار است . بهتر است در روز فقط يكبار غذا دهي شوند زيرا غذا دادن زياد به اين شريمپ ها باعث آلودگي آب و مرگ و مير ناگهاني آنها مي شود. بهتر است به گونه اي به آنها غذا داده شود كه نهايتا در ٢-٣ ساعت شريمپ ها از آن تغذيه كنند و غذا تمام شود و يا باقي مانده ي غذا از تانك آنها خارج شود زيرا باعث تغييرات پارامتر هاي آب و همچنين ايجاد آلودگي مي شود .

به علت حساسيت بالاي اين گونه به نيترات بهتر است براي تغذيه ي اين گونه شريمپ از غذاهاي باكيفيت مخصوص رد كريستال ها استفاده شود .

تعيين جنسيت رد كريستال شريمپ:

تعيين جنسيت اين شريمپ ها در سنين پايين بسيار دشوار است . اما در سنين بزرگسالي تا حدودي مي توان ماده ها و نر ها را از روي سايز و انحناي زير بدن تشخيص داد. ماده ها عموما داراي سايز و جثه ي بزرگتري نسبت به نرها مي باشند و همچنين انحناي زين شكمي آنها نسبت به نرهاي بيشتر بوده .

بازدید 4113 بار