سبک جنگلی

 

سبك جنگلي تركيبي از سبك هلندي و سبك طبيعي است.

تركيب صفات گياهان وتراكم انها در نقطه كانوني از ويژگي هاي بارز اين سبك است.

هدف از اين سبك به تصوير كشيدن يك جنگل وحشي و هرج و مرج  بي حد و مرز است.

بر خلاف سبك هاي ديگر اين سبك نگاه كلي از طبيعت دارد.

در اين طراحي طراح بايد نگاه كلي براي سلامت گياهان و نگهداري انها را در نظر بگيرد.

براي طراحان كم تجربه اين سبك بسيار سخت است و مشكلات بسياري را دارد اما اگر به درستي انجام شود يك منظره فوق العاده ايجاد مي كند.

قطعات مورد نياز:

در سبك جنگلي هدف به تصوير كشيدن ظاهر سركش و وحشي جنگل است.

اغلب اين جو ، از گونه هاي متراكم و متنوع گياهان ابزي ساخته ميشود.

علاوه بر اين از گياهان برگ پهن هم در اين طراحي استفاده ميشود

و به طراحي فضاهاي خالي داده ميشود تا با چوب و سنگ يك نتيجه عالي گرفت.

ايجاد يك طرح طبيعي جنگلي بسيار مشكل است پس طراح ميبايستي از يك جنگل واقعي با هرج و مرج سازمان يافته استفاده كند، استفاده از يك بستر نازك  و همچنين تيره رنگ و گياهان متراكم و تنوع بوته ها توصيه ميشود، در مورد گياهان ميشود از تضاد بوته هاي كوتاه و بلند برگ بزرگ و كوچك همانند جنگل استفاده كرد،

ايجاد ارتفاع و ارائه تفكيك بين گونه هاي گياهي يك منظره طبيعي را به رخ مي كشد.

گياهان اين سبك:

همانطور كه ميدانيد رشد گياهان باعث مي شوند كه روشنايي به سراسر اكواريوم نرسد،پس در اين طراحي بهترين روشنايي را براي اكواريوم در نظر بگيريد،چون گياهان به طور طبيعي رشد خواهند كرد ويكديگر را تحت الشعاع قرار ميدهند و همسايگان خود را مي پوشانند طراح مي بايستي از إصلاح كردن گياهان غافل نشود.

Microsorum pteropus

Bolbitis heudelotii

Vallasneria americana gingantea

Crinum natans

Crinum calimistratum

Aponogeton boevinianus

 

بازدید 3538 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « سبک بیوتاپ سبك nature يا طبيعي »