سبک ایواگومی

 

سبك ايواگومي  متشكل از چند سنگ كوچك  متوسط و درشت ، كه نمايانگر سادگي و تعهد به ايجاد يك محيط طبيعي تعريف مي شود .

اين سبك به خاطر استفاده از سنگ ها و گياهان محدود به گونه اي كه مراحل اوليه ي زيبايي شناسي در آن رعايت شود جزو طراحي هاي مشكل و سخت است .

سبك ايواگومي يك زير مجموعه از طبيعت ژاپن است كه نياز به مقدار قابل توجهي از تجربه براي پياده سازي و نگهداري دارد .

سبك ايواگومي به دنبال يك طراحي كلي است كه نياز به يك توازن بين فضاي باز و سنگ ها و مقياس بين ديگر جنبه هاي اين طراحي مي باشد .

اجزاي اصلي طراحي سبك ايواگومي :

ايواگومي به زبان ژاپني يعني تشكل سنگ ها ، كه به نوبه ي خود اشاره به معماري سنگي و طراحي سازنده نام دارد .

اساسا سنگ ها در سبك ايواگومي به عنوان يك ساختار كلي در طراحي مي باشند .

به طور كلي سه سنگ در سبگ ايواگومي وجود دارند با اين حال طراح آكواريوم آزاد است به سليقه ي خود يك طراحي جديد بسازد .

عدد فرد كليد سبك ايواگومي است :

در سبك ايواگومي نياز اصلي اين است كه با استفاده از عدد فرد در سنگ ها طراحي را از حالت غير طبيعي به طبيعي تغيير دهيم . ايجاد تقارن و تعادل در يك محيط طبيعي غير معمول است و معمولا شواهدي از دخالت انسان است ، با استفاده از يك عدد فرد، مانع از تقسيم طراحي و ايجاد تقارن غير طبيعي در چشم انسان مي شود .

به غير از اهميت طراحي سنگ ها در سبك ايواگومي از ماهي ها و گياهن نيز به ميزان حداقل استفاده مي شود ولي بايد توازن تمام اصول و جنبه هاي طراحي در آن رعايت شود به گونه اي كه منعكس كننده ي آرام و سادگي باشد .

همچنين در سبك ايواگومي با اينكه طراح مجاز به استفاده از تعداد زيادي از سنگ هاي فرد است اما هر نقش و عملكرد سنگ ها بايد به گونه ي زير باشد :

 

 

اويايشي OYAISHI :

به طور معمول اصلي ترين ، بزرگ ترين و زيباترين سنگ كل طراحي مي باشد .

اين سنگ هميشه به عنوان محور اصليه سبك ايواگومي مي باشد .

اويايشي  به عنوان نقطه ي كانوني اصلي است كه اغلب به تقليد از يك سنگ رودخانه زاويه دار است .

فوكوايشي  FUKUISHI:

فوكوايشي دومين سنگ بزرگ  در طراحي شما است  كه بايد همانند اويايشي از لحاظ رنگ ،زاويه و سبك باشد.

فوكوايشي به طور سنتي در سمت چپ يا راست اويايشي قرار مي گيرد  .

فوكوايشي بايد به عنوان يك قطعه ي تعادل در طراحي در خدمت اويايشي باشد.

سويي ايشي SOEISHI:

سويي ايشي سومين سنگ بزرگ است كه هدف اصلي آن بالا بردن زيبايي و تكامل سنگ اوليه است.

سوته ايشي SUTEISHI:

معمولا رشد گياهان باعث مي شود اين سنگ در  زير گياهان پوشيده شود به همين علت اين سنگ را "سنگ قرباني " نيز مي نامند.

اگرچه سوته ايشي هرگز به تنهايي به عنوان يك نقطه ي كانوني اصلي در آكواريوم قرار نمي گيرد اما هنوز هم نقش كليدي در حفظ تعادل بقيه ي طراحي ايفا مي كند.

گياهان و ماهيان توصيه شده در سبك ايواگومي:

گياهان در سبك ايواگومي در تلاش براي حفظ تعادل و سادگي با صخره ها محدود مي شوند ، با اين حال مي توان از چمن ها براي ايجاد يك كفپوش گياهي سبز و فضاي باز استفاده كرد . گياهاني مانند هميانتوس ، الوكاريس و گلوسوستيگما محبوب ترين گياهان براي اين طراحي مي باشند . ماهي ها نيز بايد يك مينيماليسم و هماهنگي با بقيه طراحي را ايفا نمايد ، علاوه بر اين ماهي ها بايد به طراحي آرامش و زندگي ببخشند.

از ماهي هايي مانند رازبوراها رامينويز و ديگر تتراها معمولا در اين سبك استفاده مي شود .

ماهي هايي كه در ارتفاع عميق آكواريوم و يا به قورت انفرادي شنا مي كنند اين طرح را از تعادل طبيعي خارج مي كنند.

بازدید 4962 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « سبک تایوانی سبک بیوتاپ »