جلبک غبار سبز Green dust algae

در واقع زئوسپور یک جلبک است که در آکواریوم های شیشه ای دیده می شود. که به صورت غبار سبز رنگ یا تکه های سبز رنگ که به سختی تمام آکواریوم را فرا می گیرد. نور زیاد موجب رشد بیشتر این جلبک خواهد شد.

تراشیدن آن تا موقعی که ذره ای از آن در آب است کارساز نیست و پس از 30 تا90 دقیقه معلق بودن در آب دوباره خود را به شیشه متصل خواهد کرد. به چند علت این زئوسپوراز صخره ها و چوب ها و گیاهان دوری کرد ه و به شیشه متصل می شود. محدود کردن مواد غذایی کمکی در مبارزه با آن نمی باشد و ممکن است تعادل مواد غذایی در اکوسیستم آکواریوم از بین برود و در آن شرایط ممکن است برای جلبک های دیگر فرصت ایجاد شود. بهترین راه برای مبارزه با این جلبک روشی است که توسطTom Battپیشنهاد می شود. او مدعی است که باید به جلبک اجازه رشد داد بدون پاکسازی شیشه به مدت 10 تا 20 روز بعد از این دوره زمانی یک لایه بر روی شیشه ایجاد خواهد شد که خود شروع به افتادن  می کند. زمانی که این اتفاق افتاد بهترین موقع برای از بین بردن این جلبک است. این روش جلبک را در کمترین میزان نگه خواهد

بازدید 2384 بار