جلبک ریشدار

 

بر روی صخره و چوب داخل آکواریوم خوب رشد می کند. به شکل قالیچه ای سبز رنگ بر روی سطوح ونزدیک به منبع نور رشد می کند. بسیار صاف و لغزنده اما غیر ممکن است که بتوان آن را به صورت مکانیکی از بین برد. بر روی سطوح برگهای کم رشد گسترش می یابد و حدود 3 سانتیمتر و به سرعت رشد می کنند.

 

بهترین راه برای کنترل این جلبک استفاده از جلبک خوار سیامی است. کت فیش پلکو(pleco) هم به خوبی ر زی بارب (Rosy barb) و شارک دم قرمز این جلبک را می خورند ولی باید از آنها از نظر سازش با ماهی های دیگر و اندازه ی آکواریوم اطمینان حاصل کرد. نور دادن بیش از 12 ساعت باعث تحریک رشد این جلبک می شود. درست مثل متعادل نبودن مواد غذایی. در آکواریوم های گیاهی با سطحCo2وNo3پایین ایجاد می شود این جلبک در آبهای باPHپایین و بالا بیشتر دیده می شود. این جلبک در آکواریوم های بدون گیاه به وفور یافت می شود.

 

بازدید 2284 بار