جلبک نقطه سبز((Green spot

 لذت بردن از نور زیاد، ممکن است باعث رشد جلبکGreen spot و کاهش رشد گیاه شود. این جلبک زمانی که میزان دی اکسید کربن و فسفات(po4)در سطح کمتری است  دیده می شود. به نظر می رسد که جلبک سختی باشد. جلبک خوار هم کار زیادی برای نابودی آن نمی تواند بکند. حلزونNeritinaتنها جلبک خواری است که می تواند این جلبک را از بین ببرد. می توان با تیغ صورت تراشی این جلبک را از روی شیشه تراشید. در آکواریوم هایی که از اکریلیک استفاده شده فقط از کاردک پلاستیکی بجای تیغ فلزی استفاده کنید.این جلبک در مقدار کم خیلی غیر طبیعی نیست. برای جلوگیری هر هفته آب آکواریوم را سیفون کنید.  به ماهی ها غذای اضافی ندهید. در آکواریوم های پلنت جایی که گیاه وجود ندارد نور کمتری به آن قسمت بدهید. فسفات آب را بین 4/ 0 تا 3/ 0  نگهدارید و سطحCo2را در30 mg/lثابت کنید.

نکته: جلبکGreen spotدر تصویر بزرگتر از0.8mmنیستند.

 

بازدید 2621 بار
محتوای بیشتر در این بخش: « جلبک برسی/ قرمز جلبک ریشدار »