جلبک های قهوه ای(دیاتومه ها)

 

 

در آکواریوم های با نور کم و تازه راه اندازی شده احتمال بیشتری دارد که دیده شود جایی که سطح نیتروژن پایین و سطح فسفات بالاست. با شرایط دردسترس بودن سیلیکات(Sio2). تا جایی که میدانیم افزایش میزان نور باعث برطرف شدن این نوع جلبک خواهد شد. اما ممکن است در نقاط با عمق بیشتر و یا سایه پشت برگهای برخی گیاهان مثلBacopa australis وCardaminelyrataمقداری از این جلبک دیده شود.

 

می توان به سادگی و با دست آن را بر طرف کرد. البته تا موقعی که ساختاری نرم و لزج داشته باشد .

 

جلبک خوار سیامی، اتوها (Catfishبا اشتهای زیاد این جلبک را از بین می برد) و حلزون به سادگی میزان این جلبک را در کمترین حد نگه می دارند. گیاهان سالم می توانند رشد این جلبک را مهار کنند.

 

نکته: تصویر بزرگتر نشان دهنده ی یکی از بزرگترین دسته های جلبک قهوه ای است. دیاتومه قهوه ای به شکل مستطیل است. 

 

 

 

بازدید 2244 بار
محتوای بیشتر در این بخش: جلبک استاقورن(Staghorn algae) »